Általános Szerződési Feltételek

 

cég:

LAVLY STORE, s.r.o.

székhelye: U Uranie 1583/23, Praha 7
Regisztrációs száma: 06553028

a Városi Bíróság által vezetett cégnyilvántartásba bejegyezve Prágában C szakasz 284178  lajstromszámon az áruk értékesítéséhez a www.lavly.hu internetes áruházon keresztül. 

 1. Bevezető rendelkezések

1.1. Ezek a szerződési feltételek ( továbbá csak „szerződési feltételek“) a LAVLY részvénytársaság,székhelye: U Uranie 1583/23, Praha 7, KSH azonosító száma: 06553028 bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon C szakasz 284178  lajstromszámon (a továbbiakban „eladó“) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban „Általános Üzleti Feltételek”) az eladó és a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban „vásárló”) között az eladó webáruházának igénybe vételével megkötésre került adásvételi szerződéssel (a továbbiakban „adásvételi szerződés”) kapcsolatosan, vagy annak alapján létrejött kölcsönös jogok és viszonyokat szabályozzák. Az eladó a webáruházat a www.lavly.hu címen található webes felületen üzemelteti (a továbbiakban: „webes felület").

1.2. Az Általános Üzleti Feltételek továbbá a szerződő felek www.lavly.hu címen található weboldal (a továbbiakban „weboldal”) használatával kapcsolatos jogait és kötelességeit, valamint az egyéb kapcsolódó jogviszonyokat szabályozzák. Az Általános Üzleti Feltételek nem vonatkoznak mindazon esetekre, amikor az eladótól árut vásárolni kívánó személy az árurendelést vállalkozói tevékenység keretén belül végzi.

1.3.  Az Általános Üzleti Feltételektől eltérő feltételek meghatározására az adásvételi szerződésben nyílik mód. Az adásvételi szerződés tartalmazta eltérő rendelkezések előnyt élveznek az Általános Üzleti Feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4. Az Általános Üzleti Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Üzleti Feltételek nyelve a cseh nyelv. Az adásvételi szerződés megkötésére cseh nyelven van lehetőség.

1.5. Az Általános Üzleti Feltételek szövegét az eladó módosíthatja és kiegészítheti. Jelen rendelkezés nincs kihatással az Általános Üzleti Feltételek korábbi szövegezése idején létrejött jogaira és kötelezettségeire.

2. Felhasználói fiók

2.1. A vásárló a weboldalon végrehajtott beregisztrálása alapján hírlevelekben értesítést kaphat, melyeket a felhasználói fiókjában meg is szüntethet.

2.2. A vásárló a felhasználói felületről rendelhet árut (a továbbiakban „felhasználói fiók"). Abban az esetben, ha ezt a webáruház webes felülete megengedi, a vásárló közvetlenül a webáruház webes felületéről beregisztrálás nélküli is rendelhet árut.
2.3. A weboldalon végzett beregisztrálás, valamint az árurendelés során a vásárló köteles helyes és valós adatokat feltüntetni. A felhasználói fiók adatait a vásárló köteles azok bármilyen módosítása esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban, valamint az árurendelés során feltüntetett adatokat az eladó helyeseknek tekinti.

2.4. A felhasználói fiókhoz való biztonságos hozzáférést felhasználói név és jelszó biztosítja. A vásárló a felhasználói fiókjába való belépéshez elengedhetetlenül szükséges információkkal kapcsolatosan titoktartásra kötelezett, valamint tudomásul veszi, hogy az eladót semmilyen felelősség nem terheli, ha a vásárló megszegi ez irányú kötelességét.

2.5. A vásárló nem teheti lehetővé, hogy a felhasználói fiókját harmadik személyek használják.

2.6. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, éspedig különösen abban az esetben, ha a vásárló huzamosabb ideig nem használja azt, vagy megsérti az adásvételi szerződésből (és az Általános Üzleti Feltételekből) következő kötelezettségeit.

2.7. A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók - különös tekintettel az eladó, illetve harmadik személyek hardver és szoftver eszközeinek karbantartási igényére - nem feltétlenül hozzáférhető korlátlanul.
3. Az adásvételi szerződés megkötése

  3.1. A webes felületen egy az eladó által értékesítésre kínált termékeket, valamint az egyes termékek árait tartalmazó árujegyzék található. A kínált árucikkek árai áfával és minden kapcsolódó díjjal együtt értendő. Az árukínálat és a kapcsolódó árak az üzlet webes felületén történő megjelenítés időtartama alatt - illetve amennyiben azok időben korlátozott kampány részét képeznék, az adott kampány határidejének lejárta előtt - érvényesek. Jelen rendelkezés nem korlátozza az eladót abban, hogy egyénileg megállapított feltételek mellett kössön meg az egyes adásvételi szerződéseket. Az áruértékesítéssel kapcsolatosan a webáruház kezelőfelületén megjelentetett valamennyi információ kizárólag tájékoztató jellegű, és az adott áru vonatkozásában az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732 szakaszának (2) bekezdésében szereplő rendelkezéseinek alkalmazására nem kerül sor.

  3.2. 3.2. A webáruház kezelőfelülete az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos információkat is tartalmaz. A webáruház kezelőfelületén az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos információk kizárólag abban az esetben érvényesek, ha az áru a Cseh Köztársaság területén belül kerül leszállításra.

  3.3. Az áru megrendeléséhez a vásárló kitölti a webáruház kezelőfelületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következő információkat tartalmazza:

  3.3.1. a megrendelt árucikk (a megrendelni kívánt árut a vásárló „behelyezi” a webáruház kezelőfelületén található bevásárlókosárba),

  3.3.2. a megrendelt áru leszállítására és kifizetésének módjára vonatkozó információk, továbbá

  3.3.3. információk az áru leszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen mint „megrendelés“).

  3.4. A megrendelés eladónak történő továbbítása előtt a vásárlónak lehetősége nyílik az általa megadott adatok leellenőrzésére, éspedig figyelembe véve a vásárló által a megrendelés során hibásan bevitt adatok ellenőrzésének és javításának lehetőségét is. A vásárló a regisztrációs űrlapot a "Befejezés és fizetés" vagy a „Megrendelés” gombra kattintva továbbítja az eladónak. A megrendelésben feltüntetett információkat az eladó helyes adatokként kezeli. A megrendelés kézhez vételét követően az eladó haladéktalanul visszaigazolja azt a vásárló részére a felhasználói kezelőfelületen vagy a megrendelésben feltüntetett elektronikus címen (a továbbiakban „a vásárló elektronikus címe”).

  3.5 A megrendelés jellegétől (árumennyiség, vételár összege, feltételezett szállítási költségek) függően az eladó jogosult a vásárlótól a megrendelése további pontosítását kérni (például írásban vagy telefonon).

  3.6. Az eladó és a vásárló között a szerződéses viszony a megrendelés kézhez vételéről (elfogadásáról) szóló eladói visszaigazolás a vásárló elektronikus e-mail címére történő továbbításával jön létre.

  3.7. A vásárló tudomásul veszi, hogy eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen olyan személyekkel, akik korábban jelentős mértékben megsértették az eladó felé fennálló kötelességeiket.

  3.8. A vásárló egyetért azzal, hogy az adásvételi szerződés távközlési eszközök alkalmazásával kerül megkötésre. A vásárló adásvételi szerződés megkötéséhez igénybe vett távközlési eszközök használatával kapcsolatosan felmerülő költségeit (Internet-csatlakozás, telefonhívások stb.) a vásárlót terhelik.

  4. Árak és fizetési feltételek

  4.1. Az áru árát, valamint az áru adásvételi szerződés szerinti leszállításával kapcsolatos költségeket a vásárló - amennyiben az eladó nem kínál fel egyéb módokat - a megrendelési űrlapon felkínált fizetési módok valamelyikével rendezheti.

  4.2. A vételárral együtt a vásárló köteles az eladónak kifizetni a szerződés szerinti csomagolási és szállítási díjat is. Ettől kifejezetten eltérő értelmű rendelkezés hiányában vételár alatt az áru leszállításával kapcsolatos költségek értendők.

  4.3. Utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 napon belül fizetendő.

  4.4. Készpénz nélküli fizetés esetén a vásárló köteles az áru vételárát a fizetés egyedi azonosítójának feltüntetésével rendezni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vásárló általi fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az adott összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.

  4.4. Az eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a vásárló nem igazolja vissza megfelelően vissza a megrendelést (3.5. cikk) a teljes vételár kifizetését kérni még az áru vásárlónak történő továbbítása előtt. A Polgári Törvénykönyv 2119 szakaszának (1) bekezdésében szereplő rendelkezéseinek alkalmazására nem kerül sor.

  4.5. Az eladó által a vásárló számára esetlegesen biztosított árengedmények kölcsönösen nem kombinálhatók.

  4.6. Amennyiben az az üzleti életben megszokott, vagy azt az általánosan kötelező érvényű jogszabályi előírások így írják elő, az eladó a szolgáltatási szerződés alapján végzett fizetésekkel kapcsolatosan számlát bocsát ki. Az eladó általános forgalmi adó fizetésére köteles adóalany. Az adóügyi bizonylatot - számlát az eladó az áru vásárlónak történő leszállítását követően állítja ki a vásárló részére, majd megküldi az a vásárló elektronikus címére.

  4.7. A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény értelmében az eladó köteles számlát kiállítani a vásárló részére. Ezzel egyidejűleg köteles az átvett összeget online - műszaki problémák esetén legkésőbb 48 órán belül - beregisztrálni az illetékes adószervnél.

  5. Elállás az adásvételi szerződéstől

   5.1. A vásárló tudomásul veszi, hogy a hatályos szerkesztésű 89/2012 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban „Polgári Törvénykönyv”) 1837. § rendelkezései értelmében egyebek mellett nem állhat el az olyan áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, amely a vásárló kívánságának megfelelően átalakításra került, továbbá a gyors állagromlás, elhasználódás vagy öregedés jellemezte, illetve zárt csomagolásban leszállított árura vonatkozó adásvételi szerződéstől, amennyiben a vásárló már kivette az árut a csomagolásából, és az higiéniai okokból nem vehető vissza, valamint az audio vagy videofelvételeket, illetve számítógépes programokat tartalmazó szállítmányokra vonatkozó adásvételi szerződésektől, amennyiben az áru eredeti csomagolása már megsérült.

   5.2. Abban az esetben, ha nem az 5.1. cikkben meghatározott, vagy más olyan esetről van szó, amikor a szerződéstől nem lehet elállni, a vásárló a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bek. értelmében jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, éspedig az eladó által meghatározott és az áru kézhez vételétől számított tizennégy (14) napon belül, amelyet az eladó 90 napra hosszabbít meg, miközben abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgyát több árufajta vagy árurész képezi, e határidő az utolsó áruszállítmány kézhez vételétől számítandó. A szerződéstől való elállást az eladónak az előző mondatban említett határidőn belül kell elküldeni. Az adásvételi szerződéstől való elállását a vásárló az eladó székhelyére, vagy az hello@lavly.hu elektronikus postacímre küldheti meg.

   5.3. Amennyiben a vásárló az Általános Üzleti Feltételek 5.2. cikke szerint áll el a szerződéstől, az adásvételi szerződés kezdettől érvénytelennek minősül. Az árut az szerződéstől való elállás eladónak történő elküldésétől számított tizennégy (14) munkanapon belül vissza kell juttatni az eladó részére. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az áru eladónak történő visszajuttatásával kapcsolatos minden közvetlen költség őt terheli, éspedig abban az esetben is, ha az áru a jellegéből kifolyólag nem juttatható vissza standard postai úton. Az eladónak visszajuttatott árunak sértetlennek, nem használtnak, és lehetőség szerint az eredeti csomagolásba csomagoltnak kell lennie.

   5.4. Az Üzleti Feltételek 5.3. cikke szerinti, vásárló általi visszajuttatásától számított három (3) napon belül az eladó jogosult a visszaküldött árut megvizsgálni, különösen annak kiderítése érdekében, hogy a visszajuttatott áru nem sérül, kopott vagy részben felhasznált-e.


   5.5. Amennyiben a vásárló az Általános Üzleti Feltételek 5.2. cikke szerint lép vissza az adásvételi szerződéstől, az eladó legkésőbb tizennégy (14) napon belül visszafizeti a vásárlónak az általa kifizetett vételárat, éspedig ugyanúgy, ahogyan azt tőle megkapta. Amennyiben a vásárló ezzel egyetért, és nem merülnek fel további kapcsolódó költségei, az eladó jogosult már az áru visszaadásakor visszaadni a vásárlónak az általa kifizetett összeget. Ha a vásárló visszalép az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles

   számára mindaddig visszafizetni az áru ellenértékét, amíg azt a vásárló vissza nem szolgáltatja, vagy nem igazolja, hogy azt a vállalkozó számára elküldte.

   5.6. A vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa visszaadott áru sérült, teljesen vagy részben elhasználódott, az eladó a felmerült kárral kapcsolatosan kártérítésre jogosult. A keletkezett kár értékét az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vásárló pénz-visszafizetési igényébe.

   5.7. Az áru vásárló általi átvételéig az eladó jogosult bármikor elállni az adásvételi szerződéstől. Ilyen esetben az eladó felesleges késedelem nélkül visszaadja a vásárlónak a vételárat, mégpedig banki átutalás útján, a vásárló által megadott számlára.

   5.8. Abban az esetben, ha az áruval együtt a vásárló ajándékot is kap, az eladó és a vásárló közötti ajándékozási szerződés azzal a felbontására vonatkozó záradékkal kerül megkötésre, hogy az adásvételi szerződéstől való elállása esetén az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés érvényét veszíti, és a fogyasztó köteles az áruval együtt a kapott ajándékot is visszaszolgáltatni.

   6. Az áru szállítása és átadása

    6.1. Az adásvételi szerződés ettől eltérő értelmű rendelkezésének hiányában az áru leszállításának módját az eladó határozza meg. Abban az esetben, hogy a szállítási mód a vásárló kérelme alapján került kiválasztásra, a vásárló viseli az e szállítási móddal kapcsolatos kockázatokat, valamint az esetleges kiegészítő költségeket.

    6.2. Ha az eladó köteles az árut az adásvételi szerződés értelmében a vásárló által a megrendelésben megszabott helyszínre leszállítani, a vásárló köteles a leszállított árut átvenni. Amennyiben a vásárló nem veszi át a leszállított árut, az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.

    6.3. Abban az esetben, ha a vásárló oldalán felmerült okokból kifolyólag az áru kikézbesítésével ismételten kell próbálkozni vagy a megrendelésben feltüntetettektől eltérő módon kell azt lebonyolítani, a vásárló köteles kifizetni az ezzel kapcsolatos költségeket.

    6.4. Az áru fuvarozótól történő átvételekor a vásárló köteles leellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen sérülés esetén köteles késedelem nélkül értesíti arról a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérülése alapján jogtalan behatolás feltételezhető, a vásárló nem köteles átvenni a fuvarozótól a küldeményt. A szállítólevél aláírásával a vásárló megerősíti, hogy az árut tartalmazó küldemény csomagolása sértetlen volt.

    6.5. A felek áruszállítással kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó esetleges különleges szállítási feltételei is szabályozhatják.

    7. Hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok

     7.1.A szerződő feleknek jogait és kötelezettségeit az eladó hibás teljesítéséből eredő felelősségére vonatkozóan általában kötelező érvényű rendeletek szabályozzák (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117., valamint 2161-2174. §-ának rendelkezései).

     7.2. Az eladó szavatolja a vásárló számára, hogy az áru megfelel az adásvételi szerződésnek, különösen pedig hogy hibáktól mentes. Az adásvételi szerződésnek való megfelelés úgy értendő, hogy az értékesített dolog megfelel a szerződés által megkövetelt, az eladó, gyártó vagy annak képviselője által ismertetett, vagy az általuk használt reklám alapján joggal elvárt, illetve az árufajtára általában jellemző minőségi és használati tulajdonságoknak, továbbá hogy megfelel a jogszabályi követelményeknek és megfelelő mennyiségű, méretű vagy tömegű, valamint hogy megfelel az eladó által a dolog használatával kapcsolatosan feltüntetett, vagy a dolog általános rendeltetésének megfelelő céloknak.

     7.3. Az Általános Üzleti Feltételek 7.2. cikkében feltüntetett rendelkezések nem alkalmazhatók hiba miatt olcsóbban forgalmazott áruk esetén az adott hibára, használt áru esetén a standard használat okozta kopásra vagy a használat, illetve kopás mértékének megfelelő azon hibára, amelyekkel az áru a vásárló általi átvételkor rendelkezett, vagy amennyiben az az áru jellegéből következik.

     7.4. Abban az esetben, ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül jelentkezik, úgy tekintendő, hogy az áru már az átvételkor hibás volt.

     7.5. A hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait a vásárló az eladó U Uranie 1583/23, Praha 7, Csehország címen található telephelyén érvényesítheti. A reklamáció érvényesítése pillanatának az a pillanat tekintendő, amikor az eladó kézhez kapja a reklamált árut.

     7.6. Az eladó felelősségével kapcsolatosan a felek további jogait és kötelezettségeit az eladó Reklamációs Szabályzata szabályozza.

     8. A szerződő felek további jogai és kötelességei

      8.1. A vásárló a teljes vételár kifizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

      8.2. A vásárló tudomásul veszi, hogy a webáruház kezelőfelületét alkotó szoftvert és egyéb alkotóelemeket (beleértve a kínált termékek fotóit is) szerzői jog védi. A vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely neki vagy harmadik személyek számára lehetővé tenné az illetéktelen beavatkozást a webáruház kezelőfelületét alkotó szoftverbe és egyéb összetevőkbe.

      8.3. A vásárló nem jogosult a webáruház kezelőfelületének használata során az annak üzemére hátrányosan kiható mechanizmusokat, szoftvereket vagy más folyamatokat alkalmazni. A webáruház kezelőfelülete kizárólag az eladó többi vásárlójának jogait nem csorbító terjedelemben, és kizárólag rendeltetésszerűen használható.

      8.4. A fogyasztói viták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelet jogosult, a szervezet címe: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, Csehország, KSH-szám: 000 20 869, internetes honlap:  http://www.coi.cz

      8.5. Az eladót semmilyen a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bek. e) betűjének rendelkezései szerinti magatartási kódex nem kötelezi a vásárló felé.

      8.6. A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó nem vállal felelősséget harmadik személyek weboldalba való beavatkozása, esetleg a weboldal nem rendeltetésszerű használata okozta hibákért.

      8.7. A vásárló ezúton vállalja a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése szerinti körülmények változásával kapcsolatos kockázatokat.

      9. Személyes adatok védelme és üzleti ajánlatok küldése

       9.1. A vásárló, illetve a weboldal bármilyen más felhasználója személyes adatainak védelmét, beleértve az üzleti tájékoztatók küldésének feltételeit is, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok határozzák meg.

       10. Sütik használata

        10.1. A weboldalon ún. sütik alkalmazására kerül sor. Használatuk szabályai a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatban található meg.

        11. Kézbesítés

         11.1. Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden levelezést írásban, mégpedig e-mailben, személyesen vagy postai szolgáltató igénybe vételével ajánlott levélben (a feladó választása szerint) kell kikézbesíteni a szerződési félnek. A vásárló kézbesítési címe a felhasználói fiókban feltüntetett elektronikus levelezési cím.

         12. Záró rendelkezések

          12.1. Arra az esetre, hogy a weboldal használatával kapcsolatos viszony, vagy az adásvételi szerződéssel létesített jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapítják, hogy a viszonyuk irányadó joga a cseh jog. Mindez nem sérti a vásárló általánosan kötelező érvényű jogi rendelkezésekből eredő jogait. Az esetleges viták peres út mellőzésével is megoldhatók. Ilyen esetben a vásárló felveheti a a kapcsolatot peren kívüli eljárásos rendezést kínáló személlyel, például a Cseh Fogyasztóvédelmi Hatósággal (Česká obchodní inspekce) , vagy a vita rendezéséhez igénybe veheti az e célra szolgáló és a https://webgate.ec.europa.eu/odr/ címen elérhető on-line ODR platformot. Az eladó azt javasolja, hogy mielőtt még a vásárló a vitás kérdés peren kívüli eljárás keretén belüli rendezését részesítené előnyben, a kialakult helyzet megoldásához első lépésben lépjen kapcsolatba a lavly.hu-val, annak kapcsolattartási címén.

          12.2. Az eladó az áruértékesítésre vállalkozói engedély alapján jogosult, és az eladó tevékenységére semmilyen más engedélyeztetési kötelesség nem vonatkozik. A vállalkozói tevékenység ellenőrzését a helyileg illetékes vállalkozói hivatal végzi.

          12.3. Ha az Általános Üzleti Feltételek bármely rendelkezés érvénytelennek vagy hatályon kívülinek minősülne, vagy azzá válna, a helyére olyan rendelkezés lép, amelynek értelme a lehető legjobban megközelíti az érvénytelen rendelkezés értelmét. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatályon kívülisége nincs kihatással a többi rendelkezés érvényességére. Az adásvételi szerződés és az Általános Üzleti Feltételek módosítására és kiegészítésére kizárólag írásos formában nyílik mód.

          12.4. Az Általános Üzleti Feltételeket is tartalmazó adásvételi szerződést az eladó elektronikusan archiválja, és nem hozzáférhető.

          12.5. Az eladó kapcsolattartási adatai - kézbesítési cím: LAVLY STORE, s.r.o., U Uranie 18, Prága 7, Csehország, elektromos levelezési cím:  hello@lavly.hu. További kapcsolattartási adatok a www.lavly.hu oldalon állnak rendelkezésre.


          Kelt Prágában, 1.7.2020  napján