Reklamációs eljárás

1) A reklamációt indokolatlan késedelem nélkül kell benyújtani, amint a hiba megjelenik.  Az áru további használatának késedelme a hiba súlyosbodását és az áru későbbi minőségromlását okozhatja, ami a reklamáció elutasításának oka lehet.

2) A jótállási idő 24 hónap, és ez az áru átvételének napján kezdődik.

3) Ha a vevő az áru átvétele után észleli, hogy az áru nem felel meg az elvárásnak, vagy az árun hiba, illetve sérülés mutatkozik, erről haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételétől számított 3 napon belül értesítenie kell az eladót.

4) A termék hibája esetén a vásárlónak jogában áll reklamálni a termékkel kapcsolatban.

5) A vásárló reklamációját a hello@lavly.hu e-mail címre küldött kérelmével érvényesíti, amely tartalmazza a rendelési számot, a hiba leírását és a hibát bemutató fényképeket.

6) A jótállási idő alatt elhasználódásból, nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő karbantartásból, az anyagok természetes változásaiból, a felhasználó vagy harmadik személy által okozott kár vagy más nem megfelelő beavatkozás következtében bekövetkezett változás nem tekinthető hibának.

7) A panaszt indokolatlan késedelem nélkül, de lehetőleg a bejelentéstől számított 30 napon belül kezeljük.